Web6

TeilnehmerInnen

Viktoria Lomasko, Moskau

Artem Loskutov, Novosibirsk

Dmitry Vilensky (Chto Delat), Sankt-Petersburg

Anna Nistratova, Moskau

Tima Radya, Jekaterinburg

Arseny Zhilyaev, Voronezh

Igor Ponosov, Moskau

Tatiana Volkova, Moskau

Nailia Allakhverdieva, Jekaterinburg/Perm

Lilia Voronkova, Sankt Petersburg

Alexandra Novozhenova, Moskau

Alexander Bikbov, Moskau

Ivor Stodolsky, Berlin/ Helsinki

Olja Reznikova, München

Sandra Frimmel, Zürich

Kristina Leko, Berlin

Wolfgang Knapp, Berlin

Juliana Bardolim, Berlin

Olga Vostrezova, Leipzig 

Kristina Semenova, Leipzig 

Vasyl Cherepanyn, Kiev 

Nuria Fatykhova, Moskau

Bild: Festival für aktivistische Kunst “Media Impact. Moskau – 3″